Aktualności

 • Źródło

 • Tematyka

 • Nie nasza wina, nie nasz problem

  Raport z badań wpływu epidemii COVID-19 na postawy Polek i Polaków wobec katastrofy klimatycznej. Lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych transformacją na rzecz klimatu. Wśród zdiagnozowanych zależności szczególnie niepokoi rozdźwięk pomiędzy stanem świadomości zachodzącej katastrofy klimatycznej a brakiem gotowości do zmiany stylu życia.   Z. Bieńkowska, Piotr Drygas, P. Sadura, Nie nasza...
 • The 25% revolution

  22 kwietnia będzie miała miejsce premiera filmu The 25% revolution. Jest to dokument ilustrujący środowiskowe i społeczne skutki gospodarczego wzrostu i promujący zrównoważone rozwiązania i społeczne zaangażowanie. Narratorką jest Kate Raworth, autorka Dougnut economics (!). Film jest świetnie zrealizowany i ma 10 wersji językowych, w tym polską. Dzisiaj do obejrzenia jest...
 • Sustainable finance – paradigm shift

  Bożena Ryszawska Abstract Transition to smart, efficient low carbon economy in conventional reception is associated with the process of multi-level transformation of the economic and sociotechnological system intended to increase its environmental sustainability and social fairness. According to above transition new concepts of finance have emerged in public debate such as:...
 • Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w sustainability trasition

  Karolina Daszyńska–Żygadło Bożena Ryszawska Artykuł przedstawia rolę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) w sustainability transition. Teza postawiona brzmi: dotychczasowy zakres i sposób implementacji SOP w biznesie europejskim jest niewystarczający. Powinien obejmować istotne aspekty działalności firmy i jej wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz być częścią wielopoziomowego zarządzania publicznego (multilevel governance), wspierającego sustainability transition....
 • Retoryka i marazm antropocenu

       Debata na temat antropocenu ze względu na swoją wielowymiarowość i wyjątkowy potencjał filozoficzny ma szanse stać się jedną z najważniejszych dyskusji XXI stulecia. W dyskusji tej biorą udział geologowie, przedstawiciele i przedstawicielki nauki o systemie Ziemi (Earth system science), klimatolodzy, historyczki środowiska, geografowie społeczni, antropolożki, filozofowie oraz socjolożki....
 • Między jakością życia wynikającą z rozwoju ekonomicznego a ochroną zasobów przyrodniczych

  Polecamy dwie wypowiedzi dotyczące złożonych zależności  między jakością życia a rozwojem ekonomicznym i stanem środowiska naturalnego. Między niepokojem i strachem przed zmianami klimatycznymi a gotowością do działania i kształtowaniem prawa.  Kundzewicz Z.W., Matczak P., Otto I., Otto F., 2020. From “atmosfear” to climate action, Environmental Science and Policy, Vol 105,...
 • New Economics Foundation

  Brytyjski think tank działający od prawie 40 lat w trzech obszarach: nowej umowy społecznej, nowego zielonego ładu i demokratycznej gospodarki. Wydawca pół tysiąca publikacji oferowanych w otwartym dostępie. Inicjator dziesiątek kampanii społecznych. MissionWorking with other organisations, NEF aims to create a new economy that works for people and within environmental limits. We...
 • Degrowth Talks

  Cykl tematycznych spotkań odbywających się co drugą środę. Poniżej kilka poruszanych tematów. Zapisy wszystkich spotkań dostępne są tutaj.  Doing Business in the Degrowth Econom. Therory and Practice The Green New Deal and the Political Economy of Degrowth Transforming Money for Degrowth Degrowth, Feminism and Pluriverse for a New Normal
 • Edwin Bendyk – W Polsce, czyli wszędzie

  „W Polsce, czyli wszędzie” to opowieść o końcu naszego świata, próba refleksji nad tym, co możemy zrobić, kiedy coraz wyraźniej widzimy zbliżający się zmierzch cywilizacyjnego modelu, który budowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Wszystko zaczyna się tu od dramatycznego pytania: czy Polska przetrwa do 2030 roku? Przejdź do źródła
 • Degrowth.info

  Sieć Degrowth.info skupia ośrodki naukowe, organizacje społeczne, instytucje samorządowe, osoby działające na rzecz głębokich zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych. A definition or what does “degrowth” mean to us? By “degrowth“, we understand a form of society and economy which aims at the well-being of all and sustains the natural basis of life....
 • Kulturoznawcza Deklaracja Klimatyczna

  Przedstawiciele Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w podjętej przez nich uchwale klimatycznej stwierdzili między innymi: Postępujące ocieplanie się klimatu i nadmierna eksploatacja zasobów planety zagrażają funkcjonowaniu biosfery i podstawom istnienia cywilizacji ludzkiej. Konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań mających na celu usunięcie ich przyczyn i minimalizowanie skutków. Są to obecnie najpilniejsze...
 • Epidemia

  W chwili, gdy kolejne kraje zmagają się z pandemią COVID-19 i gdy wstrzymujemy się przed bezpośrednimi kontaktami, zapraszanie na konferencję musi wydawać się kontrowersyjne. A jednak obecna społeczna separacja, medyczny alert, polityczny stan wyjątkowy i nadciągająca długotrwała recesja gospodarcza sprawiają, że podjęta problematyka rozwoju i katastrofy staje się wyjątkowo aktualna....