Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w sustainability trasition

Karolina Daszyńska–Żygadło

Bożena Ryszawska

Artykuł przedstawia rolę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) w sustainability transition. Teza postawiona brzmi: dotychczasowy zakres i sposób implementacji SOP w biznesie europejskim jest niewystarczający. Powinien obejmować istotne aspekty działalności firmy i jej wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz być częścią wielopoziomowego zarządzania publicznego (multilevel governance), wspierającego sustainability transition. Dokonano zestawienia najbardziej popularnych ujęć zagadnienia sustainability transition obecnych w literaturze. Scharakteryzowano rolę różnych aktorów w niezbędnej transformacji gospodarki. Pokazano zmieniającą się rolę i nowy zakres działań przedsiębiorstw w ramach ich społecznej odpowiedzialności, zwanej obecnie szerzej corporate sustainability. W artykule przedstawiono metodę multilevel perspective stworzoną przez F.W.Geelsa efektywną w analizie transformacji systemów złożonych.