Między jakością życia wynikającą z rozwoju ekonomicznego a ochroną zasobów przyrodniczych

Polecamy dwie wypowiedzi dotyczące złożonych zależności  między jakością życia a rozwojem ekonomicznym i stanem środowiska naturalnego. Między niepokojem i strachem przed zmianami klimatycznymi a gotowością do działania i kształtowaniem prawa. 

  • Kundzewicz Z.W., Matczak P., Otto I., Otto F., 2020. From “atmosfear” to climate action, Environmental Science and Policy, Vol 105, Pages 75-83, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.12.012
  • Matczak P., Misiewicz M., Milewicz M., Mączka K., 2016. Why Consultations? The public participation in water management and local spatial planning in two Polish cases, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 35: 73–88.