Konferencja 2021 - call for papers

Co to jest postwzrost?

Postwzrost (ang. postgrowth) to zbiorcza nazwa na określenie różnych koncepcji przyszłości bez wzrostu. Koncepcje te różnią się w szczegółach, ale mają jedną wspólną cechę: kwestionują możliwość oraz potrzebę dalszego wzrostu, który niszczy podstawy naszego życia na planecie, a jednocześnie w dużej mierze nie służy już faktycznej poprawie jakości życia ludzi oraz innych istot zamieszkujących Ziemię. Czytaj więcej

O nas

Strona ta prowadzona jest przez Sieć badawczo-aktywistyczną postwzrostu w Polsce: grupę polskich badaczek i badaczy oraz osób angażujących się w tematykę postwzrostu poza sferą akademicką (zob. Zespół). Zorganizowaliśmy się w sieć, żeby pogłębiać naszą wiedzę i stworzyć przestrzeń do rzeczowej debaty o tym, jak najlepiej przygotować Polskę na wyzwania nadchodzących dekad. Zachęcamy do kontaktu osoby chętne do włączenia się w działania naszej sieci (Dołącz!) oraz zainteresowane media (Media).

Aktualności

  • Kulturoznawcza Deklaracja Klimatyczna

    Przedstawiciele Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w podjętej przez nich uchwale klimatycznej stwierdzili między innymi: Postępujące ocieplanie się klimatu i nadmierna eksploatacja zasobów planety zagrażają...
  • Sustainable finance – paradigm shift

    Bożena Ryszawska Abstract Transition to smart, efficient low carbon economy in conventional reception is associated with the process of multi-level transformation of the economic and sociotechnological system intended to increase its environmental sustainability and social fairness....
  • Nie nasza wina, nie nasz problem

    Raport z badań wpływu epidemii COVID-19 na postawy Polek i Polaków wobec katastrofy klimatycznej. Lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych transformacją na rzecz klimatu. Wśród zdiagnozowanych zależności szczególnie niepokoi rozdźwięk pomiędzy stanem świadomości zachodzącej katastrofy klimatycznej a brakiem gotowości do zmiany...

Wydarzenia