Co to jest postwzrost?

Postwzrost (ang. postgrowth) to zbiorcza nazwa na określenie różnych koncepcji przyszłości bez wzrostu. Koncepcje te różnią się w szczegółach, ale mają jedną wspólną cechę: kwestionują możliwość oraz potrzebę dalszego wzrostu, który niszczy podstawy naszego życia na planecie, a jednocześnie w dużej mierze nie służy już faktycznej poprawie jakości życia ludzi oraz innych istot zamieszkujących Ziemię. Czytaj więcej

O nas

Strona ta prowadzona jest przez Sieć badawczo-aktywistyczną postwzrostu w Polsce: grupę polskich badaczek i badaczy oraz osób angażujących się w tematykę postwzrostu poza sferą akademicką (zob. Zespół). Zorganizowaliśmy się w sieć, żeby pogłębiać naszą wiedzę i stworzyć przestrzeń do rzeczowej debaty o tym, jak najlepiej przygotować Polskę na wyzwania nadchodzących dekad. Zachęcamy do kontaktu osoby chętne do włączenia się w działania naszej sieci (Dołącz!) oraz zainteresowane media (Media).

Aktualności

  • Nie nasza wina, nie nasz problem

    Raport z badań wpływu epidemii COVID-19 na postawy Polek i Polaków wobec katastrofy klimatycznej. Lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych transformacją na rzecz klimatu. Wśród zdiagnozowanych zależności szczególnie niepokoi rozdźwięk pomiędzy stanem świadomości zachodzącej katastrofy klimatycznej a brakiem gotowości do zmiany...
  • The 25% revolution

    22 kwietnia będzie miała miejsce premiera filmu The 25% revolution. Jest to dokument ilustrujący środowiskowe i społeczne skutki gospodarczego wzrostu i promujący zrównoważone rozwiązania i społeczne zaangażowanie. Narratorką jest Kate Raworth, autorka Dougnut economics (!). Film jest świetnie zrealizowany i ma...
  • Retoryka i marazm antropocenu

         Debata na temat antropocenu ze względu na swoją wielowymiarowość i wyjątkowy potencjał filozoficzny ma szanse stać się jedną z najważniejszych dyskusji XXI stulecia. W dyskusji tej biorą udział geologowie, przedstawiciele i przedstawicielki nauki o systemie Ziemi (Earth system...

Wydarzenia