Co to jest postwzrost?

Postwzrost (ang. postgrowth) to zbiorcza nazwa na określenie różnych koncepcji przyszłości bez wzrostu. Koncepcje te różnią się w szczegółach, ale mają jedną wspólną cechę: kwestionują możliwość oraz potrzebę dalszego wzrostu, który niszczy podstawy naszego życia na planecie, a jednocześnie w dużej mierze nie służy już faktycznej poprawie jakości życia ludzi oraz innych istot zamieszkujących Ziemię. Potrzebujemy dziś nie wzrostu za wszelką cenę, ale umiaru oraz sprawiedliwości w dostępie do niezbędnych zasobów, do których wszyscy i wszystkie mamy równe prawo.

Niniejsza strona przedstawia najważniejsze informacje o różnych aspektach postwzrostu. Szczególną uwagę poświęcamy przy tym prężnie rozwijającej się koncepcji dewzrostu (degrowth). Koncepcja ta mówi, że nie tylko dalszy wzrost w skali globalnej nie jest już możliwy, ale że naszym celem powinno być kontrolowane i sprawiedliwe zmniejszenie globalnego poziomu zużycia zasobów do takiego poziomu, który nie będzie naruszał ograniczeń planety, a przy tym zapewni ludziom oraz innym gatunkom zamieszkującym Ziemię możliwość dobrego życia. W tym celu wskazujemy, jakie rozwiązania będą niezbędne do wdrożenia tej wizji w praktyce (Postulaty). Dla jasności debaty wyjaśniamy także mity narosłe wokół postwzrostu i dewzrostu (zob. Fakty i mity).