Dołącz!

Strona ta prowadzona jest przez sieć osób działających na rzecz postwzrostu w Polsce – przedstawicieli środowisko akademickich, pozarządowych, samorządowych, ruchów społecznych i i „wolnych strzelców”. Działamy na rzecz sprawiedliwej, zgodnej z zasadami postwzrostu transformacji kultury i gospodarki na poziomach lokalnych, krajowym i europejskim. Szukamy rozwiązań i prowadzimy badania, by jak najlepiej sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nami katastrofy i kryzysy dotykające ekosystemy naturalne i społeczne.

Zapraszamy - idea@uni.wroc.pl