Degrowth Talks

Cykl tematycznych spotkań odbywających się co drugą środę. Poniżej kilka poruszanych tematów. Zapisy wszystkich spotkań dostępne są tutaj

Doing Business in the Degrowth Econom. Therory and Practice

The Green New Deal and the Political Economy of Degrowth

Transforming Money for Degrowth

Degrowth, Feminism and Pluriverse for a New Normal