Informacje dla autorów monografii pokonferencyjnej

 • Teksty przyjmowane są wyłącznie jako załączniki do poczty elektronicznej wysłanej na adres idea@uni.wroc.pl do dnia 15 lipca 2021 r. Ilustracji (tabel, diagramów) o łącznej objętości powyżej 5 MB proszę nie załączać. Należy udostępnić link do chmury z ilustracjami lub zwrócić się o udostępnienie linku do ich załadowania.
 •  Przyjmujemy dwie kategorie tekstów:
  Rozprawy, analizy prezentujące oryginalne badania, dociekania autorów o objętości 20 – 35 tys. znaków.
  Komunikaty o działaniach, inicjatywach, projektach objętości 10 – 20 tys. znaków.
 • Teksty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim i nie będą tłumaczone.
 • Autorzy i Autorki przysyłając artykuł do publikacji wyrażają zgodę na poddanie go recenzji. Nadesłane artykuły oceniane są formalnie przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów. Prace recenzowane są anonimowo – autor(ka) nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Autorki i Autorzy są informowani o wyniku procedury recenzowania i zobowiązani są do wniesienia poprawek zmian, jeśli taki wymów jest stawiany w recenzjach. Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.
 • Redaktorzy tomu zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w tekście mających na celu ograniczenie uwag krytycznych recenzentów.
 • Tekst powinien być nadesłany w zarówno w pliku edytowalnym (.doc, .odt, .docx lub .rtf), jak i .pdf.
 • Dopuszcza się maksymalnie dwa poziomy śródtytułów.
 • Ilustracje dołączone do tekstu muszą mieć uregulowany status prawny. Mogą to być wyłącznie ilustracje własne lub z pozyskanym zezwoleniem na publikację w ramach wydawnictwa, lub przytaczane za zasadach cytatu. Składając tekst ilustracjami autor(ka) przedkłada oświadczenie o posiadaniu praw do publikacji dołączonych ilustracji. Ilustracje powinny mieć rozdzielczość od 200 do 300 dpi, a ich krótszy bok nie może mierzyć mniej niż 10 cm.
 • Autorzy i autorki do tekstu dołączają
  bibliografię,
  biogram,
  streszczenie w języku polskim i angielskim,
  do 6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
 • W przypadku bibliografii i przypisów należy się stosować do wskazówek zawartych tu: https://wuwr.com.pl/bibliografia-i-przypisy/