Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Socjologia