Pomiędzy wzrostem a katastrofą

I. Dewzrost, Zielony ład i Ekonomie heterodoksyjne

II. Miejskie transformacje

III. Komunikacja,  marketing komercyjny i społeczny wobec Katastrofy

 
Konferencja online, 9-11 czerwca 2021 r

 

Zgłoszenie wystąpienia

Zgłoszenie należy wysłać do dnia 24 maja 2021 r.

 

Do dnia 29 maja 2021 r. prześlemy decyzję o zakwalifikowaniu wystąpienia na konferencję

 

 

 • Wypełnienie formularza jest jedyną formą zgłoszenia tematu wystąpienia. Jeden autor może zgłosić tylko jedno wystąpienie. Może być jednak współautorem wystąpienia zgłoszonego przez inną osobę.
 • Jeśli autorów jest kilku zgłoszenia dokonuje wyłącznie jeden ze współautorów.
 • Maksymalna liczba autorów wystąpienia nie powinna przekraczać 3 osób.
 • Dla każdego ze zgłaszanych tematów prezentacji należy wypełnić osobny formularz.
 • Zgłoszenia można dokonać w terminie podanym na stronie konferencji.
 • Wysłanie zgłoszenie jest jednoznaczne ze zgodą na jego opublikowanie na stronie konferencji.
 • Dane oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe, pozostałe opcjonalne.
 •  
 • Za przyjęcie zgłoszenia i udział w konferencji nie pobiera się opłat.
 • Po konferencji ukaże się recenzowana publikacja.
 • W przypadku pytań bądź niejasności uprzejmie prosimy o kontakt mejlowy idea@uni.wroc.pl lub telefoniczny – 501 571 999.