Pomiędzy wzrostem a katastrofą

>>  Modernizacja i transformacja  <<

20 – 31 maja 2024 r.

Informacje o konferencji

Coraz większy nacisk kładziony jest na proklimatyczną transformację, co zwykle oznacza rozwój „przyjaznych” dla środowiska naturalnego technologii. Przy czym określenie „przyjazne” rozumie się – dosyć przewrotnie – jako mniej uciążliwe. Oznacza to, że przy stałym wzroście zapotrzebowania na surowce i energię uzyskiwać możemy tylko sukcesy względne, a nie rzeczywiste – bezwzględne ograniczenie niekorzystnego wpływu na procesy klimatyczne i środowiskowe. A to wydaje się możliwe tylko przy dodatkowym wsparciu polegającym na wycofywaniu się ze sposobów życia budujących jego jakość poprzez presję na wzrost i innowacje. Pożądany jest jakiś rodzaj parytetu pomiędzy rozwojem zielonych technologii a wycofywaniem się z autodestrukcyjnych praktyk producentów i konsumentów. 

Plan seminariów i wykładów

Do końca stycznia pracujemy nad układem konferencji. Zapraszamy serdecznie do udziału w naszych pracach. Przyjęliśmy dość obszerne, dwutygodniowe ramy czasowe po to, by swobodnie skomponować ze sobą autorskie inicjatywy, jakie mogą pojawiać się w różnych miejscach i będą realizowane w tych miejscach. 

Rada programowa

 

Zainteresowania naukowe: 

– kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej

– dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego

– filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla

Więcej

 

Teoretyczka literatury, antropolożka kulturowa. Wykładowczyni w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się teoriami i metodologią nauk humanistycznych i społecznych, antropologią miasta, antropologią energii, environmental studies, edukacją otwierającą. Aktualnie prowadzi badania wokół kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów na Dolnym Śląsku, koncentrując się na lokalnych sposobach rozumienia i doświadczania transformacji energetycznej, która rozpoczyna się na tym terenie.

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Obecnie kieruje projektem w programie UE „Horyzont 2020”, Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

Więcej

 

Autor publikacji z zakresu aktywizacji lokalnej, teorii i interpretacji kultury, kulturowych uwarunkowań degradacji środowiska naturalnego. Obecnie zajmuje się problematyką reprodukcji i przekształcania zasobów publicznych, wspólnotowych i prywatnych oraz scenariuszami zmian gospodarki w kontekście katastrofy klimatycznej. Założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea zrzeszonego w European Environmental Bureau, członek Ashoka, Innovators for the Public. Inicjator kampanii na rzecz aktywizacji lokalnej i ograniczania konsumpcji.

 

Doktor Filozofii, (Instytut Filozofii UWr), mgr Ochrony środowiska (Wydział Nauk Biologicznych UWr, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), studentka Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich. Zajmuje się etyką środowiskową, odpowiedzialnością w kontekście kryzysu, kulturą Śląska i Niemiec. Członkini sieci Team Europe. Współpracuje m.in. z EKO-UNIĄ i Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot. 

Organizacja

Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/
Kontakt: idea@uni.wroc.pl

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Centrum Sztuki WRO
Ashoka. Innovators for the Public
Zielone Wiadomości