Konferencja "Pomiędzy wzrostem a katastrofą"

"Pomiędzy wzrostem a katastrofą"

to interdyscyplinarna i międzysektorowa konferencja, organizowana przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej celem jest poszukiwanie dróg przejścia do modelu postwzrostowego w kulturze i gospodarce.

Tematyka

skupia się na koncepcjach postwzrostu, możliwościach ich operacjonalizacji, a także narracjach i kontrowersjach związanym z tym zagadnieniem. Organizatorom zależy też pokazywaniu przykładów implementacji działań postwzrostowych na poziomie miejskim. 

Pierwsza edycja konferencji

która ze wzlędu na panującą pandemię koronawirusa, odbyła się online, miała miejsce w dniach 22-23. października 2020. Kolejna edycja planowana jest na maj lub czerwiec 2021.