Prof. UWr. dr hab. Marek Magdziak

Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk. Członek Polskiego towarzystwa Etycznego i kierownik Sekcji Metaetyki PTE. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia logiki filozoficznej, ontologii, etyki i metodologii nauk o kulturze.

Wybrane publikacje:

  • The Ontologic of Actions, W: Contemporary Polish Ontology / edited by Bartłomiej Skowron. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2020. – (Philosophical analysis ; 82). – S. 219-243.
  • Dobra etyczne, W: Etyka i dobro / pod redakcją naukową Doroty Probuckiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. – S. 7-14.
  • A Logical Analysis of Existential Dependence and Some Other Ontological Concepts-A Comment to Some Ideas of Eugenia Ginsberg-Blaustein, Axioms. – Vol. 5, iss 3 (2016), s. 1-10.
  • Kłopot ze światem, perspektywa gnostycka, W: Od antropozofii po Schulza : współczesne paradygmaty gnozy / pod redakcją Marcina Czerwińskiego. – Wrocław : Biuro Festiwalowe IMPART 2016, 2016. – (Europejska Stolica Kultury). – S. 44-89.
  • Modal ontologic, Studia Philosophica Wratislaviensia. English Edition. – 2014, s. 37-50.
  • Etyczne pojęcie sensu, W: Etyka i sens życia / pod. red. nauk. Doroty Probuckiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. – S. 39-48.
  • Pragmatyczno-logiczne aspekty pojęcia prawdy : esej z logiki filozoficznej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 180 s.